Volver a la Carta

SUSHI COMBINADO

Sushi Mix - 6 Nigiri 6 Maki

Sushi Mix - 6 Nigiri 6 Maki

26,00€

Aburi Mix - 6 Nigiri 4 Maki (flameado)

Aburi Mix - 6 Nigiri 4 Maki (flameado)

27,00€

New Style Sushi - 6Nigiri 4Maki

New Style Sushi - 6Nigiri 4Maki

27,00€

Chirashi

Chirashi

33,00€