• Kyuri Wakame (pepino & algas) Salsa Tozazu

Kyuri Wakame (pepino & algas) Salsa Tozazu

  • Ración


  • 7,00€


Ensalada fría de algas wakame, tosaka y pepino (kyuri) con vinagreta japonesa y guindilla hilada (ito tougarashi).